Przegląd klimatyzacji

przegląd klimatyzacji

Skuteczność działania klimatyzacji oraz wszystkich urządzeń chłodniczych zależy w dużej mierze od ich właściwej eksploatacji. Nawet dobrze zamontowany oraz zaprojektowany sprzęt klimatyzacyjny nie spełnią swojego zadania, jeżeli nie będą prawidłowo, profesjonalnie serwisowane oraz konserwowane.

Okresowy przegląd klimatyzacji

Wykonywanie okresowych przeglądów pozwala na wyeliminowanie niespodziewanych awarii nawet do 50%. W celu zapewnienia właściwej i ekonomicznej eksploatacji oraz zapewnienia odpowiedniej długości działania urządzeń, należy wykonywać przeglądy serwisowe. Częstotliwość wykonywania przeglądów serwisowych klimatyzacji jest dostosowana do warunków w jakich pracują urządzenia tj. od lokalizacji obiektu, stopnia zanieczyszczenia środowiska i intensywności eksploatacji urządzeń. Generalnie zalecane są 2 razy w ciągu roku, najlepiej w miesiącu marzec / kwiecień i sierpień lub 4 razy w roku w przypadku pomieszczeń serwerowni i monitoringu, gdzie wymagana jest praca całoroczna urządzenia.

Sezonowy przegląd klimatyzacji

Przeglądy konserwacyjne winny być wykonywane przez specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu chłodnictwa i elektryki potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami i świadectwem typu E do 1 kV na pracę przy urządzeniach elektrycznych.

W skład usługi serwisu wchodzą:

 1. Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora – wyczyszczenie.
 2. Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy.
 3. Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania – uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu.
 4. Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych
 5. Sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach.
 6. Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualni przesmarowanie
 7. Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów.
 8. Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej.
 9. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej.
 10. Sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych.
 11. Pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów.
 12. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy ( tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja
 13. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilota) – ewentualna wymiana baterii w pilocie
 14. Usunięcie drobnych usterek.
 15. Informowanie na bieżąco Użytkownika o stanie technicznym urządzeń.

 

W/w czynności należy zakończyć sporządzeniem Protokołu z wykonanego przeglądu.

Wykonywanie stałych przeglądów konserwacyjno-serwisowych ma bardzo duży wpływ na uzyskanie właściwego komfortu użytkownika w pomieszczeniu oraz zapewnienie efektywnego i sprawnego działania urządzeń specjalistycznych np. rozdzielni elektrycznych, które wymagają chłodzenia przez okres całego roku oraz uzyskanie właściwej efektywności pracy urządzeń. Regularne wykonywanie konserwacji klimatyzatorów pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wpływa korzystnie finansowo poprzez zmniejszenie kosztów na ewentualne naprawy awaryjne urządzeń. Bezpośrednio wpływa na dłuższą żywotność pracy urządzeń.

 

Zadzwoń, nie czekaj!

Call Now Button